martes, 22 de mayo de 2012

15.Aro Garaikide.6maila


ARO GARAIKIDEA
1. XIX. MENDEA

1.1  Independentzia gerraren hasiera
-1807à Frantzia--- Espaina (Ituna)
o    Frantziarrek Portugal konkistatu nahi zuten.
o    Espainiarrek bidea utzi zioten
o    Espainiako lurraldeak konkistatu.

-1808à Aranjuezeko matxinadaà Karlos IVa bere semearengan abdikatu zuen (Fernando VII)
- Napoleon egoeraz baliatuzà Bere anaia Josef Bonaparte Espainiako erregea izendatu zuen
- Madrilgo herritarrek ez zuten nahià 1808 maiatzak 2an independentzia gerraren hasiera.

1.2 Independentzia gerraren bilakaera

-          Gerra zibila izan zen:

-          Bi taldek borrokatu zuten:
o   Abertzaleak (Fernando VII)
§  Absolutistak (Botere osoa erregearen esku)
§  Liberalak (Konstituzioa nahi zuten, erregearen boterea mugatzeko)

o   Frantsestuak (Errege frantsesa nahi zuten)

-          1812à Lehengo konstituzioaà Eskubideak herritarrei

-          1814à Gerraren bukaeraà Fernando VII errege.

1.3 Fernando VII.aren erregealdia
- Errege absolutista izan nahi zuenà Konstituzioa kendu zuen
- Liberalak haserretu ziren eta altxamendu militarrak egin zituzten
- Honetaz gain Amerikako kolonien independentzia gertatu zenà 1824an bakarrik Kuba

1.4 Elisabet II. Garaia
- Monarkia konstituzionala ezarri zuen
- 1833an konstituzio berri bat
- Bi talde:
-          Moderatuak (erregearen boterea indartu nahi zuten)
-          Progresistak (konstituzioa nahi zuten)

-Altxamenduak eta matxinadak egon zirenà Erregina konporatu zuten.

1.5 XIX. mendearen bukaera
- Amadeo de Savoia erregeaà Atzerritarra zenà Porrota
- I errepublikaà Erregea kendu zuten eta horren ordez, presidentea ezarri zutenà Porrota
- 1874à Borboitarrak  tronuraà Alfonso XII

2. Franco de Riveraren diktaduratik Franco de Riveraren diktadurara

2.1 Primo de Riveraren diktadura (1923-1930)

-          1902anà Alfonso XIIIa tronua hartu zuen.
o   Kuba eta Filipinak galdu zituen
o   Marokoko gerran porrota
o  
o   Ezinegona
-          1923à Egoeraz baliatutaà Primo de Riverak estatu kolpea eman zuen
o   Diktadura ezarri zuen
o   Konstituzioa kendu zuen
o   Erregeari boterea kendu zion
-          1930à Dimititu zuenà Diktadura bukatu zen
2.2 Bigarren errepublikan
- 1931anà Udal hauteskundeak à  2. Errepublikaà Alfonso XIII ihes egin zuen.
- Erreforma ugari egon ziren
- Konstituzio berria egin zuten
-….
- Gatazkak sortu ziren denak ez baitzeuden erreformekin ados

2.3 Gerra zibila (1936- 1939)

-          1936à Franco estatu kolpea eman zuenà Gerra zibilaren hasiera
-          Bi taldek borrokatu zuten:
o   Errepublikanoak (Errepublika nahi zuten)
o   Talde matxinoak (nazional) (Francoren alde)
§  Lurralde asko konkistatu zituzten
·         Bartzelona
·         Madril
·         Valentzia
·         Kartagena
·         Alikante
-          Francoren garaipena
-          1939an gerra bukatu zen.
2.4 Francoren diktadura
- 1939anà - Francok konstituzioa kendu zuen eta bere legeak ezarri zituen.
                   - Alderdi politiko bakarra ezarri zuen.
                   - Sindikatu bakarra ezarri zuen
- Errepublikanoek errepresio gogorra jasan zuten.
- Hasierako urteakà Gogorrak izan zirenà Nazioartean bakartua egon zen, beste herrialdeko erlazioak puskatu zituztenà Pobretu
- 1950tik aurreraà Bizi baldintzak hobetu ziren eta kanpoko harremanak hobetu ziren.
- 1975à Franco hil zen eta diktadura bukatu.

3. Transizioa eta demokrazia (1975- 1982)

3.1 Hautoeskunde demokratikoetarantz
- 1975à Joan Karlos I erregea (demokrazia ezarri nahi zuen)
- 1977anà Erregeak Adolfo Suarez presidente izendatu zuenà erreformak egin zituen eta hauteskunde demokratikoak egin zituen (1936tik ez ziren egon) eta honetaz gain sindikatuak eta alderdi politikoak baimendu zituen.
- UCD-k irabazi zituen hautoeskundeak
- Transizio garaiaà Hasieran tentsioa, arazo ekonomikoak, atentatu terroristak, grebak…

3.2 1978ko konstituzioa
- Monarkia parlamentarioa ezarri zen
- Eskubideak herritarrei
- Autonomia erkidegotan antolatzeko eskubidea
-…..
- Herritarrek onartu zuten.

3.3 Demokraziaren sendotzea

-1979an hautoeskundeak egin zirenà UCD garaile
- Adolfo Suarez-ek dimititu zuenà Calvo Sotelok estatu kolpea eman nahi zuenà Porrotaà Herritarren babesik ez eta erregeak demokraziaren aldeko joera zuelako.
- 1982à Hauteskundeakà PSOE garaile (Felipe Gonzalez)à Transizioa bukatu eta demokrazia ezarri zen.

3.4 Demokraziako gobernuak

-          1982- 1996à PSOE (Felipe Gonzalez)à erreforma politiko, sozial eta ekonomikoà 1986ean EBean sartu.
-          1996- 2004à PP (Jose María Aznar)à egonkortasun ekonomikoa eta 2002an euroa.
-          2004- 2011à PSOE (Jose Luis Rodriguez Zapateroà Atentatu terrorista Madrilen( Islam) egun batzuk lehenago
-          2011à PP (Rajoy)
4. XIX. Mendeko bizimodua

4.1 Gizartea

-Gizarte klaseak:
-          Goiko klasea:
o   Aristokratak (Nobleak)à Eskubideak galdu zituzten baina lur eremu handien jabeak ziren.
o   Burgesakà fabriken jabeak, merkatari handiak, bankariak…

-          Erdiko klaseaà Merkatari txikiak, enpresa txikiak, lanbideen kideak (medikuak,  abokatuak…), lur jabe txikiak

-          Herri xeheaà Baliabide ekonomiko gutxi (nekazariak, fabriketako langileak, mirabeak, eskaleak

-  Fabriketako langileen baldintzak oso txarrak zirenà 12 ordu gorako kontratuak, soldata baxua…) Sindikatuak sortu zituzten baldintzak hobetzeko (UGT, CNT…)

4.2 Industria iraultza

-          Trenbidea

-          Fabrika handiak
o   Ehungintza (ehungailu mekanikoak)
o   Siderurgia (Labeak)

-          Energia iturri berriak (Kimika industria)
o   Elektrizitatea
o   Petrolioa

-          Finantza erakundeak
4.3 Artea

-          Arkitektura: Gaudíà Modernista
-          Pinturaà Estilo inpresionista

No hay comentarios:

Publicar un comentario